PUL

Personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan till Drömfonden eller som i övrigt registreras inom ramen för kund- /avtalsförhållandet behandlas av ATG (AB Trav och Galopp) som är personuppgiftsansvarig. Ändamålet med denna behandling är att administrera ditt deltagande i Drömfonden.Personuppgifter överförs inte utanför ATG-koncernen. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av ATG. Du kan begära det skriftligen eller per telefon hos AB Trav och Galopp, ATG Support 161 89 Stockholm, tel 020 53 50 00. Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam. Dit kan du också vända dig för att begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. ATGs webbplatser använder två typer av cookies, vilka lagras i din dator av rent tekniska skäl bl a för att spara dina inloggningsuppgifter och de val på ATGs webbplatser som du tidigare har gjort. ATG använder dels varaktiga cookies, vilket är en textfil som skickas från ATG och varaktigt sparas på datorn. Dessutom används tillfälliga cookies (s k session cookies) som endast lagras tillfälligt. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.