Sedan starten för över 40 år sedan har ATG varit en positiv kraft som bidragit till hästnäringen, samhället och idrotten. På så sätt har man både skapat och uppfyllt drömmar. Drömmar om vinst, gemenskap och möjligheten att få utöva sin passion. ATGs vision är att skapa ett mer levande Sverige. Det är mer än vackra ord. Det är ett löfte. Ett löfte som ska uppfyllas med hjälp av ett engagerande spel som är seriöst, trovärdigt och inbjudande.
ATG har idag ett brett engagemang och har i många år bidragit stort till olika delar inom hästnäringen genom Ridsportförbundet, Hästnäringens Nationella Stiftelse och ett antal övriga projekt. Även idrott & hälsa är i fokus genom sponsorskapen av Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Parasport Sverige. Sedan 2015 är ATG även huvudsponsor till Svenska Hockeyligan (SHL).
ATG har dock inte aktivt kommunicerat sitt samhällsengagemang. Det är dags att visa att ATG är en god kraft som både initierar och finansierar projekt för ett bättre samhälle. Därför lanseras nu ATGs Drömfond brett som plattform för alla ATGs engagemang och sponsorskap. ATGs Drömfond består av tre delar:

  • Drömfonden Häst
  • Drömfonden Idrott & Hälsa
  • Drömfonden Drömmar

 

Hur fungerar Drömfonden?

Drömfonden Häst

Varje år bidrar ATG med närmare 50 miljoner kronor till Hästnäringens Nationella Stiftelse som arbetar för och med hästnäringen bl.a. genom de tre riksanläggningarna för hästsport; Wången, Flyinge och Strömsholm. ATG stöttar Stiftelsen Hästforskning, är huvudsponsor till Gothenburg Horse Show förbundssponsor till Svenska Ridsportförbundet där fokus ligger på ryttarutveckling. Även Stall 43, Beridna Högvakten, integrationsprojekt Jägersro, Svenska Hästars Värn, hästambulansen samt några andra hästnära engagemang är en del av Drömfonden Häst.

 

Drömfonden Idrott & hälsa

Ingen dröm är för stor – eller ens för liten. Oavsett om du siktar mot OS, Paralympics eller att bli svensk mästare. Då våra kunder har ett genuint sportintresse stöttar ATG Sveriges främsta idrottare genom sponsorskapen av Sveriges Olympiska Kommitté, Parasport Sverige, Sveriges Paralympiska Kommitté och Svenska Hockeyligan (SHL).
ATG har stöttat Sveriges Olympiska Kommitté sedan 1979, och Parasporten sedan 90-talet och vi har genom åren bidragit med över 240 miljoner till landets olympier och paralympier. Sedan 2015 är ATG huvudsponsor till SHL (Svenska Hockeyligan).

 

Drömfonden Drömmar

Ingen dröm är för stor men vägen dit kan ibland kännas omöjlig och drömmen krymper. Vi ser ett växande utanförskap i Sverige och det blir en allt större utmaning för både samhället och enskilda individer. Utanförskap tenderar att skapa ännu mer utanförskap och ohälsa. Det handlar om djupt mänskliga behov som att känna sig inkluderad och att få regelbunden stimulans för kropp och själ. ATG verkar både genom sin verksamhet och sina sponsorskap för att göra gemenskap och hälsa till en självklarhet för fler människor. Drömfonden Drömmar finansierar projekt som motverkar utanförskap och ohälsa med idrott som grund.

Drömfondens Ambassadör - Peter Forsberg