Villkor för ATGs Drömfond i samarbete med Travronden (TR Media)

Projekt ATGs Drömfond ska motverka utanförskap och främja gemenskap och hälsa genom trav och galopp. Ansökningsperioden är 19/2-4/3 2018. Projektet ska i grunden drivas av en förening eller organisation som har sitt säte i/bor i/är aktiv i Sverige. Projekten måste genomföras i Sverige och vara pågående, d.v.s. uppstartade i praktiken och inte bara en idé på papper. Om du ansöker om finansiellt stöd måste du utförligt redovisa vad pengarna ska användas till. Efter att projektet genomförts i enlighet med ansökan och upprättad plan ska du, senast 31 oktober 2018, skriftligt redovisa hur pengarna använts. Om sådan redovisning inte sker – eller om pengarna använts till annat – kan återbetalning bli aktuell.

Genom denna ansökan åtar du dig personligen och som representant för föreningen eller organisationen, att vara redo att delta i olika former av kommunikation runt ATGs Drömfond. Dokumentation kan komma att ske i samarbete med olika medieaktörer med vilka ATG och TR Media samarbetar såsom tv-produktioner, filmer och artiklar av redaktionell och kommersiell karaktär (Materialet). ATG, TR Media och/eller ATG samarbetspartners, äger samtliga rättigheter till Materialet, vilket innebär använda, sprida och bearbeta Materialet samt överlåta dessa rättigheter vidare utan begränsning till medieform, land eller tid.

Genom denna ansökan godkänner du att ATG och dess samarbetspartner TR Media utan ersättning använder ditt namn och bild i såväl kommersiell marknadsföring som i redaktionella sammanhang. Detta gäller även användning av såväl projektets namn som föreningens eller organisationen namn och logotyp. ATG kommer dock aldrig att använda ditt namn och/eller bild eller projektets eller föreningens/organisationens namn i spelreklam.

Av inkomna ansökningar väljer juryn ut tre projekt (Finalister) som går till öppen omröstning på drömfond.se. Om ditt projekt blir en av tre Finalister, ska du (eventuellt även personer som deltar i ditt projekt)finnas tillgänglig för intervju och fotografering i perioden 12-25 mars 2018.

Omröstning sker på drömfond.se via publicering av artikel/länk till artikel samt delas i sociala medier och andra digitala kanaler. Röstningen pågår mellan 26/3-8/4 2018.

Avtal om utbetalning samt andra åtaganden och rättigheter kommer att tecknas med ATG, varvid förening och organisation ska styrka behörig firmatecknare med styrelseprotokoll eller liknande.

ATGs bidrag till det vinnande projektet kan komma att beskattas hos mottagaren. ATG rekommenderar därför att mottagaren i förväg tar reda på de beskattningsregler som gäller för bidrag till det aktuella projektet.

Juryn som utser de nominerade projekten består av Peter Forsberg, ambassadör ATGs Drömfond, Joakim Svensson, chefredaktör Travronden, Erik Adielsson, travkusk och Maria Guggenberger, hållbarhetschef ATG. Juryns beslut kan inte överklagas.