Villkor för projekt Drömfonden Drömmar

Projekt Drömfonden ska motverka utanförskap och främja gemenskap och hälsa genom idrott. Därför är det ett krav att det projekt som ansökan avser omfattar fler än en person. Ansökningsperioden är 10/6-30/7 2017. Projektet ska i grunden drivas av en förening eller organisation som har sitt säte i och är aktiv i Sverige. Projekten måste genomföras i Sverige och vara pågående, d.v.s. uppstartade i praktiken och inte bara en idé på papper. Om du ansöker om finansiellt stöd måste du utförligt redovisa vad pengarna ska användas till. Efter att projektet genomförts i enlighet med ansökan och upprättad plan ska, senast 31 maj 2018, skriftligt redovisas hur pengarna använts. Om sådan redovisning inte sker eller om pengarna använts till annat kan återbetalning bli aktuell.

Genom denna ansökan åtar sig du, som representant för föreningen eller organisationen, att personligen vara redo att delta i olika former av kommunikation runt Drömfonden. Dokumentation kommer ske i samarbete med olika medieaktörer med vilka ATG samarbetar såsom tv-produktioner, filmer och artiklar av redaktionell och kommersiell karaktär (Materialet). ATG, eller ATGs samarbetspartners, äger samtliga rättigheter till Materialet, vilket innebär använda, sprida och bearbeta Materialet samt överlåta dessa rättigheter vidare utan begränsning till medieform, land eller tid.

Genom denna ansökan godkänner du att ATG och dess samarbetspartners utan ersättning använder ditt namn och bild i såväl kommersiell marknadsföring som i redaktionella sammanhang. Detta gäller även användning av såväl projektets namn som föreningens eller organisationens namn och logotyp. ATG kommer dock aldrig att använda ditt namn och/eller bild eller projektets eller föreningens/organisationens namn i spelreklam.

Av inkomna ansökningar väljer juryn ut fyra projekt (Finalister) som går till öppen omröstning på dromfond.se. Om ditt projekt blir en av fyra Finalister, ska du finnas tillgänglig för inspelning av projektfilmer (eventuellt även personer som deltar i ditt projekt) under perioden 7-18 augusti 2017. Representant för Finalister ska vara på plats på Solvalla på lördag 30 september då vinnaren utses och koras.

Omröstning sker på dromfond.se via publicering av projektfilm samt delas i sociala medier och andra digitala kanaler. Röstningen pågår mellan 2-26 september 2017.

ATG:s bidrag till det vinnande projektet kan komma att beskattas hos mottagaren. ATG rekommenderar därför att mottagaren i förväg tar reda på de beskattningsregler som gäller för bidrag till det aktuella projektet.

Juryn som utser de nominerade projekten bestårr av Peter ”Foppa” Forsberg, ambassadör Drömfonden; Anja Frey, chef Fryshuset Stockholm; Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt centrum och Maria Guggenberger, hållbarhetschef ATG. Juryns beslut kan inte överklagas.